Bestyrelsen informerer

Tivoligarder, en æressag !

Tivoligarderforeningens ungdomsafdeling hedder TGFU - tgfu.dk

Niels Salmonsen har lavet en 

historisk oversigtsliste på baggrund af den blå TG-Bog. Find den her.

GDPR og behandling af dine

data hos TGF.

Et PDF dokument hentes.

Læs mere  her.


Bestyrelsen for Tivoligarderforeningen er følgende:


- Formand: Bendt Jørgen Storch

- Kasserer: Frank Grotkjær

- Bestyrelsesmedlem: Johnny Boalth Lambertsen

- Bestyrelsesmedlem: Ulrik Steen Andersen

- Bestyrelsesmedlem: Philip Kierstein Kjærside

- Revisor: Allan Horn, der erstatter Hermann Lund.

  Et meget stort tak til Hermann får mange års virke for foreningen.

- Revisor: Carsten Salbo

- Revisorsuppleant: P.t. ingen


Næste generalforsamling er den 25. februar 2025 kl. 20:00 på kasernen


TIVOLIGARDERFORENINGENS vedtægter

Tivoligarderforeningens vedtægter kan fås ved henvendelse til formanden.


GDPR politik

Denne kan læses her


Kontingent

Kontingentet er kr. 250 / år

Som medlem af TGFU betales ikke kontingent i perioden indtil det fyldte 25 år.

Som betalende medlem sender vi de ikon billeder, som er tilgængelige efter 1950 i indscannet udgave. Yderligere får du et antal billeder, der hænger på kasernes vægge, som vi scannede ved samme lejlighed.


Æresmedlem af Tivoligarderforeningen

Det er med stor glæde, at Sven Hansen Heidelberg er æresmedlem af Tivoligarderforeningen.

Et stort tillykke til Sven og tak for, at du igennem alle årene som leder af Tivoligarden har støttet TGF.


Kontakt Tivoligarderforeningen

Tivoligarderforeningen kan kontaktes på følgende måde:


Ring eller skriv til Frank Grotkjær

- Mobil: 5182 4441 (ikke mobilepay !)

- MobilPay: 268350

- Mail:  kasseren@tivoligarderforeningen.dk


Eller til Bendt Jørgen Storch

- Mobil: 53710109

- Mail: formanden@tivoligarderforeningen.dk


Eller skriv til:


Tivoligarderforeningen

Lerchenfeldvej 102E

4400 Kalundborg

CVR-nr. 35173331


Drejer din henvendelse sig om køb af merchandise, tilmelding til arrangementer, eller at blive medlem af foreningen henholdsvis TGFU så benyt gerne én af kontaktformularerne på siderne, der omhandler dette.


Vi glæder os til at høre fra dig.